Adelajda

26 tekstów – auto­rem jest Ade­laj­da.

Ug­ryzłeś mnie w ser­ce , bo­lało . 

myśl
zebrała 21 fiszek • 9 marca 2011, 22:08

Na­wet jeśli wątpisz , kocham . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 listopada 2010, 15:11

Naj­gor­sze jest to ,że nie mam do­wodu na to ,że kiedyś mnie kochałeś . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 października 2010, 22:37

Ta­kie ba­nal­ne i bar­dzo niewy­raźne uczu­cie do Ciebie , nie pot­ra­fie tak pop­rostu się od niego uwol­nić . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 8 października 2010, 20:55

I ta pus­tka ,kiedy mam Cię tak maało . 

myśl
zebrała 81 fiszek • 3 sierpnia 2010, 19:37

Trze­ba mieć za­jebistą od­wa­ge ,żeby tak żyć .. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 2 sierpnia 2010, 20:43

Pa­miętaj ,że zaw­sze znaj­de powód by Cię na­dal kochać . Po­każ mi ,że war­to szu­kać . 

myśl
zebrała 57 fiszek • 1 sierpnia 2010, 20:48

Chciałabym zos­tać sam na sam z moim ser­cem , może ono wytłumaczy mi dlacze­go tak bar­dzo Cię na­dal kocham ? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 24 lipca 2010, 12:48

Założyłam sta­re tram­pki , które tak bar­dzo Ci się po­dobały . I poszłam na spa­cer drogą naszych wspomnień 

myśl
zebrała 58 fiszek • 23 lipca 2010, 20:29

Bo mo­ja miłość jest Ci zbędna w życiu .
Nie pot­rzbu­jesz mnie , zro­zumiałam .. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 lipca 2010, 18:52

Adelajda

Fuck yea .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność